【中吕】粉蝶儿_思情雾鬓云原文,翻译,赏析_拼音版_作者张鸣善 

【中吕】粉蝶儿_思情雾鬓云

作者:张鸣善 朝代:元代
【中吕】粉蝶儿_思情雾鬓云原文
思情

雾鬓云鬟,楚宫腰素妆打扮,恰便似玉天仙谪降人间。殢人娇,良人种,误遭一难。虽然与风月同班,比其自然中看。

【醉春风】他若是愁锁翠春山,笑时花近眼。玉娉婷慵整倦妆奁,常好是懒,懒,翡翠裙低,凤凰钗重,麝兰香散。

【迎仙客】相逢到数载余,别离了两三番,则俺那美人儿恰才人这筵席间。美酒泛金波,闲歌随象板。投至的欢意阑珊,那其间彼行皆分散。

【普天乐】分散再相逢,再相逢空长叹。人有愿天心必应,天心应人愿何难?纤腰如杨柳枝,粉脸似桃花瓣。桃柳争妍花开绽,见年年桃柳开残。人生百年,正心思忖,有限朱颜。

【十二月】苏小卿风尘意懒,双通叔名利相干。虽不学双生是对手,也合与苏氏同班。虽葬在黄丘上滩,名播在天上人间。

【尧民歌】呀!自古来知音相会果应难,争奈这少年心终岁受孤单。休将这凤凰栖老碧梧寒,投至的雁鸣莺呖杏花残。愁烦,琵琶手倦弹.这埚儿休扭做浔阳岸。

【啄木儿煞】花钿额上贴,赤绳足下拴。少年心终久相轻慢,坚心无惮,准备并洞房花烛报平安。

【中吕】粉蝶儿_思情雾鬓云拼音解读
sī qíng

wù bìn yún huán ,chǔ gōng yāo sù zhuāng dǎ bàn ,qià biàn sì yù tiān xiān zhé jiàng rén jiān 。tì rén jiāo ,liáng rén zhǒng ,wù zāo yī nán 。suī rán yǔ fēng yuè tóng bān ,bǐ qí zì rán zhōng kàn 。

【zuì chūn fēng 】tā ruò shì chóu suǒ cuì chūn shān ,xiào shí huā jìn yǎn 。yù pīng tíng yōng zhěng juàn zhuāng lián ,cháng hǎo shì lǎn ,lǎn ,fěi cuì qún dī ,fèng huáng chāi zhòng ,shè lán xiāng sàn 。

【yíng xiān kè 】xiàng féng dào shù zǎi yú ,bié lí le liǎng sān fān ,zé ǎn nà měi rén ér qià cái rén zhè yàn xí jiān 。měi jiǔ fàn jīn bō ,xián gē suí xiàng bǎn 。tóu zhì de huān yì lán shān ,nà qí jiān bǐ háng jiē fèn sàn 。

【pǔ tiān lè 】fèn sàn zài xiàng féng ,zài xiàng féng kōng zhǎng tàn 。rén yǒu yuàn tiān xīn bì yīng ,tiān xīn yīng rén yuàn hé nán ?xiān yāo rú yáng liǔ zhī ,fěn liǎn sì táo huā bàn 。táo liǔ zhēng yán huā kāi zhàn ,jiàn nián nián táo liǔ kāi cán 。rén shēng bǎi nián ,zhèng xīn sī cǔn ,yǒu xiàn zhū yán 。

【shí èr yuè 】sū xiǎo qīng fēng chén yì lǎn ,shuāng tōng shū míng lì xiàng gàn 。suī bú xué shuāng shēng shì duì shǒu ,yě hé yǔ sū shì tóng bān 。suī zàng zài huáng qiū shàng tān ,míng bō zài tiān shàng rén jiān 。

【yáo mín gē 】ya !zì gǔ lái zhī yīn xiàng huì guǒ yīng nán ,zhēng nài zhè shǎo nián xīn zhōng suì shòu gū dān 。xiū jiāng zhè fèng huáng qī lǎo bì wú hán ,tóu zhì de yàn míng yīng lì xìng huā cán 。chóu fán ,pí pá shǒu juàn dàn .zhè guō ér xiū niǔ zuò xún yáng àn 。

【zhuó mù ér shà 】huā diàn é shàng tiē ,chì shéng zú xià shuān 。shǎo nián xīn zhōng jiǔ xiàng qīng màn ,jiān xīn wú dàn ,zhǔn bèi bìng dòng fáng huā zhú bào píng ān 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张鸣善 张鸣善 张鸣善 元代散曲家。名择,号顽老子。原籍平阳(今属山西),家在湖南,流寓扬州。官至淮东道宣慰司令史。填词度曲词藻丰赡,常以诙谐语讽人。张鸣善身处元末丧乱之际,深感现实的动乱与污浊,因此多有刺时之作。…详情

【中吕】粉蝶儿_思情雾鬓云原文,【中吕】粉蝶儿_思情雾鬓云翻译,【中吕】粉蝶儿_思情雾鬓云赏析,【中吕】粉蝶儿_思情雾鬓云阅读答案,出自张鸣善的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林中华诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jlzjzx.cn/shi/60416.html

诗词类别

张鸣善的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语