【南吕】一枝花_秋夜闻筝透原文,翻译,赏析_拼音版_作者班惟志 

【南吕】一枝花_秋夜闻筝透

作者:班惟志 朝代:元代
【南吕】一枝花_秋夜闻筝透原文
秋夜闻筝

透疏帘风摇杨柳阴,泻长空月转梧桐影。冷雕盘香销金兽火,咽铜龙漏滴玉壶冰。何处银筝?声嘹呖云霄应,逐轻风过短棂。耳才闻天上《仙韶》,身疑在人间胜境。

【梁州】恰便似溅石窟寒泉乱涌,集瑶台鸾凤和鸣,走金盘乱撒骊珠迸。嘶风骏偃,潜沼鱼惊。天边雁落,树梢云停。早则是字样分明,更那堪音律关情!凄凉比汉昭君塞上琵琶,清韵如王子乔风前玉笙,悠扬似张君瑞月下琴声。再听,愈惊。叮咛一曲《阳关令》,感离愁,动别兴。万事萦怀百样增,一洗尘清。

【尾】他那里轻笼纤指冰弦应,俺这里谩写花笺锦字迎,越感起文园少年病。是谁家玉卿,只恁般可憎,唤的人一枕胡蝶梦儿醒!

【南吕】一枝花_秋夜闻筝透拼音解读
qiū yè wén zhēng

tòu shū lián fēng yáo yáng liǔ yīn ,xiè zhǎng kōng yuè zhuǎn wú tóng yǐng 。lěng diāo pán xiāng xiāo jīn shòu huǒ ,yān tóng lóng lòu dī yù hú bīng 。hé chù yín zhēng ?shēng liáo lì yún xiāo yīng ,zhú qīng fēng guò duǎn líng 。ěr cái wén tiān shàng 《xiān sháo 》,shēn yí zài rén jiān shèng jìng 。

【liáng zhōu 】qià biàn sì jiàn shí kū hán quán luàn yǒng ,jí yáo tái luán fèng hé míng ,zǒu jīn pán luàn sā lí zhū bèng 。sī fēng jun4 yǎn ,qián zhǎo yú jīng 。tiān biān yàn luò ,shù shāo yún tíng 。zǎo zé shì zì yàng fèn míng ,gèng nà kān yīn lǜ guān qíng !qī liáng bǐ hàn zhāo jun1 sāi shàng pí pá ,qīng yùn rú wáng zǐ qiáo fēng qián yù shēng ,yōu yáng sì zhāng jun1 ruì yuè xià qín shēng 。zài tīng ,yù jīng 。dīng níng yī qǔ 《yáng guān lìng 》,gǎn lí chóu ,dòng bié xìng 。wàn shì yíng huái bǎi yàng zēng ,yī xǐ chén qīng 。

【wěi 】tā nà lǐ qīng lóng xiān zhǐ bīng xián yīng ,ǎn zhè lǐ màn xiě huā jiān jǐn zì yíng ,yuè gǎn qǐ wén yuán shǎo nián bìng 。shì shuí jiā yù qīng ,zhī nín bān kě zēng ,huàn de rén yī zhěn hú dié mèng ér xǐng !


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

班惟志 班惟志 班惟志,元(约公元一三三o年前后在世)字彦功(一作彦恭),号恕斋,大梁(今河南开封)人,著名诗人、书法家。…详情

【南吕】一枝花_秋夜闻筝透原文,【南吕】一枝花_秋夜闻筝透翻译,【南吕】一枝花_秋夜闻筝透赏析,【南吕】一枝花_秋夜闻筝透阅读答案,出自班惟志的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林中华诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jlzjzx.cn/shi/60193.html

诗词类别

班惟志的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语