【双调】水仙操并引原文,翻译,赏析_拼音版_作者刘时中 

【双调】水仙操并引

作者:刘时中 朝代:元代
【双调】水仙操并引原文
"若把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜",玉局翁诗也。填词者窃其意,演作世所传唱《水仙子》四首,仍以西施二字为断章,盛行歌楼乐肆间,每恨其不能佳也。且意西湖西子,有秦无人之感。崧麓有樵者,闻而是之,即以春、夏、秋、冬赋四章,命之曰《西湖四时渔歌》。其约,首句韵以儿字,时字为之次,西施二字为句绝,然后一洗而空之。邀同赋,谨如约。湖山堂下闹竿儿,烂熳韶华三月时,朝来风雨催春事。把莺花撺断死,映苏堤红绿参差。浅绛雪缄桃萼,嫩黄金搓柳丝,风流煞斗草的西施。虾须帘卷水亭儿,玉枕桃笙梦觉时,荷香勾引薰风至。掬清涟雪藕丝,嫩凉生璧月琼枝。鸾刀切银丝脍,蚁香浮碧玉卮,受用煞避暑的西施。西风逗入耍窗儿,一扇新凉暑退时,白蘋红蓼多情思。写秋光无限诗,占平湖一抹胭脂。荷缺翠青摇柄,桂飘香金缀枝,快活煞玩月的西施。梅花初试胆瓶儿,正是逋郎得句时,彤云把断山中寺。软香尘不到此,怯清寒林下风姿。侵素体添肌粟,妨云鬟老鬓丝,清绝煞赏雪的西施。

寓意武昌元贞

楚天空阔楚山长,一度怀人一断肠,此心不在肩舆上。倩东风过武昌,助离愁烟水茫茫。竹上雨湘妃泪,树间禽蜀帝王,无限思量。

人言不向武昌居,我欲年来食贱鱼,那堪鹦鹉洲边住。锦鸳鸯为伴们,是烟波江上渔夫。得一舸鸱夷去,载苎罗山下女,便改姓陶朱。

武昌官柳正青青,只与行人管送迎,等闲攀折浑无定。舞东风过此生,奈柔条系绊人情。爱眉黛烟中翠,忆纤腰掌上轻,恨满邮亭。

贞元旧曲日停歌,只恐青衫泪更多,等闲又见菱花破。玲珑奈尔何,较些儿病了维摩。愁暗逐西飞翼,恨长随东逝波,著甚消磨。

为平章南谷公寿福楼赋

朱帘画栋倚穹苍,带砺河山接四王,那堪辈辈为丞相。是皇家真栋梁,看灵椿丹桂齐芳。寿域年年固,福源日日长,永坐都堂。

楼名寿福压钱塘,中有高居异姓王,朝朝北阙频瞻望。启丹诚一瓣香,对西山遥祝吾皇。愿基业隆三代,更烟尘净四方,寿福无疆。

朱楼迢递接长空,家世于今谁比隆?阴功虽是前王种。嗣声华正在公,更门阑喜色重重。男已兆承家凤,女欣逢择婿龙,寿福无穷。

【双调】水仙操并引拼音解读
"ruò bǎ xī hú bǐ xī zǐ ,dàn zhuāng nóng mò zǒng xiàng yí ",yù jú wēng shī yě 。tián cí zhě qiè qí yì ,yǎn zuò shì suǒ chuán chàng 《shuǐ xiān zǐ 》sì shǒu ,réng yǐ xī shī èr zì wéi duàn zhāng ,shèng háng gē lóu lè sì jiān ,měi hèn qí bú néng jiā yě 。qiě yì xī hú xī zǐ ,yǒu qín wú rén zhī gǎn 。sōng lù yǒu qiáo zhě ,wén ér shì zhī ,jí yǐ chūn 、xià 、qiū 、dōng fù sì zhāng ,mìng zhī yuē 《xī hú sì shí yú gē 》。qí yuē ,shǒu jù yùn yǐ ér zì ,shí zì wéi zhī cì ,xī shī èr zì wéi jù jué ,rán hòu yī xǐ ér kōng zhī 。yāo tóng fù ,jǐn rú yuē 。hú shān táng xià nào gān ér ,làn màn sháo huá sān yuè shí ,cháo lái fēng yǔ cuī chūn shì 。bǎ yīng huā cuān duàn sǐ ,yìng sū dī hóng lǜ cān chà 。qiǎn jiàng xuě jiān táo è ,nèn huáng jīn cuō liǔ sī ,fēng liú shà dòu cǎo de xī shī 。xiā xū lián juàn shuǐ tíng ér ,yù zhěn táo shēng mèng jiào shí ,hé xiāng gōu yǐn xūn fēng zhì 。jū qīng lián xuě ǒu sī ,nèn liáng shēng bì yuè qióng zhī 。luán dāo qiē yín sī kuài ,yǐ xiāng fú bì yù zhī ,shòu yòng shà bì shǔ de xī shī 。xī fēng dòu rù shuǎ chuāng ér ,yī shàn xīn liáng shǔ tuì shí ,bái pín hóng liǎo duō qíng sī 。xiě qiū guāng wú xiàn shī ,zhàn píng hú yī mò yān zhī 。hé quē cuì qīng yáo bǐng ,guì piāo xiāng jīn zhuì zhī ,kuài huó shà wán yuè de xī shī 。méi huā chū shì dǎn píng ér ,zhèng shì bū láng dé jù shí ,tóng yún bǎ duàn shān zhōng sì 。ruǎn xiāng chén bú dào cǐ ,qiè qīng hán lín xià fēng zī 。qīn sù tǐ tiān jī sù ,fáng yún huán lǎo bìn sī ,qīng jué shà shǎng xuě de xī shī 。

yù yì wǔ chāng yuán zhēn

chǔ tiān kōng kuò chǔ shān zhǎng ,yī dù huái rén yī duàn cháng ,cǐ xīn bú zài jiān yú shàng 。qiàn dōng fēng guò wǔ chāng ,zhù lí chóu yān shuǐ máng máng 。zhú shàng yǔ xiāng fēi lèi ,shù jiān qín shǔ dì wáng ,wú xiàn sī liàng 。

rén yán bú xiàng wǔ chāng jū ,wǒ yù nián lái shí jiàn yú ,nà kān yīng wǔ zhōu biān zhù 。jǐn yuān yāng wéi bàn men ,shì yān bō jiāng shàng yú fū 。dé yī gě chī yí qù ,zǎi zhù luó shān xià nǚ ,biàn gǎi xìng táo zhū 。

wǔ chāng guān liǔ zhèng qīng qīng ,zhī yǔ háng rén guǎn sòng yíng ,děng xián pān shé hún wú dìng 。wǔ dōng fēng guò cǐ shēng ,nài róu tiáo xì bàn rén qíng 。ài méi dài yān zhōng cuì ,yì xiān yāo zhǎng shàng qīng ,hèn mǎn yóu tíng 。

zhēn yuán jiù qǔ rì tíng gē ,zhī kǒng qīng shān lèi gèng duō ,děng xián yòu jiàn líng huā pò 。líng lóng nài ěr hé ,jiào xiē ér bìng le wéi mó 。chóu àn zhú xī fēi yì ,hèn zhǎng suí dōng shì bō ,zhe shèn xiāo mó 。

wéi píng zhāng nán gǔ gōng shòu fú lóu fù

zhū lián huà dòng yǐ qióng cāng ,dài lì hé shān jiē sì wáng ,nà kān bèi bèi wéi chéng xiàng 。shì huáng jiā zhēn dòng liáng ,kàn líng chūn dān guì qí fāng 。shòu yù nián nián gù ,fú yuán rì rì zhǎng ,yǒng zuò dōu táng 。

lóu míng shòu fú yā qián táng ,zhōng yǒu gāo jū yì xìng wáng ,cháo cháo běi què pín zhān wàng 。qǐ dān chéng yī bàn xiāng ,duì xī shān yáo zhù wú huáng 。yuàn jī yè lóng sān dài ,gèng yān chén jìng sì fāng ,shòu fú wú jiāng 。

zhū lóu tiáo dì jiē zhǎng kōng ,jiā shì yú jīn shuí bǐ lóng ?yīn gōng suī shì qián wáng zhǒng 。sì shēng huá zhèng zài gōng ,gèng mén lán xǐ sè zhòng zhòng 。nán yǐ zhào chéng jiā fèng ,nǚ xīn féng zé xù lóng ,shòu fú wú qióng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

刘时中 刘时中 刘时中,生平及籍贯不详,元代中后期著名散曲家,今存散曲小令七十五首,套数四篇。…详情

【双调】水仙操并引原文,【双调】水仙操并引翻译,【双调】水仙操并引赏析,【双调】水仙操并引阅读答案,出自刘时中的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林中华诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jlzjzx.cn/shi/60190.html

诗词类别

刘时中的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语