一萼红(夜闻南妇哭北夫)原文,翻译,赏析_拼音版_作者刘天迪 

一萼红(夜闻南妇哭北夫)

作者:刘天迪 朝代:宋代
一萼红(夜闻南妇哭北夫)原文
拥孤衾,正朔风凄紧,毡帐夜生寒。春梦无凭,秋期又误,迢递烟水云山。断肠处、黄茅瘴雨,恨骢马、憔悴只空还。揉翠盟孤,啼红怨切,暗老朱颜。
堪叹扬州十里,甚倡条冶叶,不省春残。蔡琰悲笳,昭君怨曲,何预当日悲欢。谩赢得、西邻倦客,空惆怅、今古上眉端。梦破梅花,角声又报春阑。
一萼红(夜闻南妇哭北夫)拼音解读
yōng gū qīn ,zhèng shuò fēng qī jǐn ,zhān zhàng yè shēng hán 。chūn mèng wú píng ,qiū qī yòu wù ,tiáo dì yān shuǐ yún shān 。duàn cháng chù 、huáng máo zhàng yǔ ,hèn cōng mǎ 、qiáo cuì zhī kōng hái 。róu cuì méng gū ,tí hóng yuàn qiē ,àn lǎo zhū yán 。
kān tàn yáng zhōu shí lǐ ,shèn chàng tiáo yě yè ,bú shěng chūn cán 。cài yǎn bēi jiā ,zhāo jun1 yuàn qǔ ,hé yù dāng rì bēi huān 。màn yíng dé 、xī lín juàn kè ,kōng chóu chàng 、jīn gǔ shàng méi duān 。mèng pò méi huā ,jiǎo shēng yòu bào chūn lán 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

一萼红(夜闻南妇哭北夫)原文,一萼红(夜闻南妇哭北夫)翻译,一萼红(夜闻南妇哭北夫)赏析,一萼红(夜闻南妇哭北夫)阅读答案,出自刘天迪的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林中华诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jlzjzx.cn/shi/58721.html

诗词类别

刘天迪的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语